Skip to the main content

Arity integritetsförklaring

Select a language

Ikraftträdandedatum: 29 november, 2018

På Arity tar vi dataintegritet på allvar. Vi tror på öppenhet och är öppna med vår sekretesspraxis, inklusive hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetsförklaring lämnas på uppdrag av alla Arity-företag. Arity (ibland ”vi” eller ”oss”) samlar in personliga och icke-personliga data på Arity.com och genom din användning av våra produkter och tjänster, direkt eller i samarbete med våra företagskunder. Vi utformar våra produkter och tjänster med integritet och dataskydd som huvudprinciper och har skapat denna integritetspolicy för att beskriva och förklara våra metoder för datainsamling och dina rättigheter till dataskydd. Även om denna integritetsförklaring utformades för att hantera dataskyddskrav över hela världen, så är det möjligt att vissa delar av denna integritetsförklaring endast gäller i vissa länder. Vi uppmanar alla besökare av vår webbplats att läsa denna integritetsförklaring i sin helhet.

• Om Arity
• Personuppgifter vi samlar in om dig.
• Användning av cookies och annan liknande spårningsteknik
• Hur vi använder informationen vi samlar in
• Ytterligare användningsområden för endast amerikanska användare
• Hur vi delar informationen vi samlar in
• Hur vi säkrar informationen vi samlar in
• Hur vi lagrar informationen vi samlar in
• Information som samlas in om barn
• Specifik information om användare i Kalifornien
• Hur vi överför information vi samlar in internationellt
• Specifik information om användare i Schweiz, Europeiska unionen och EES
• Kontakta oss
• Ändringar till denna integritetsförklaring

Om Arity
Arity är ett globalt teknikföretag med fokus på att göra transport smartare, säkrare och mer användbar för alla. Det omvandlar stora mängder data till interaktiva insikter som kan bidra till att bättre förutsäga risk och göra snabbare beslut i realtid. Arity tillhandahåller tjänster direkt till konsumenter och genom sina företagskunder (som leverantörer av mobila applikationer och försäkringsbolag) för att fånga och förstå körbeteende.

Vi arbetar med många olika företag för att erbjuda dig en mängd olika produkter och tjänster. Vi hänvisar till dessa företag som företagskunder. Företagskunder kan inkludera leverantörer av mobilapplikationer, försäkringsbolag, leverantörer av telekommunikation, leverantörer av trådlösa tjänster, räddningspersonal, bogseringsföretag, fordonstillverkare, distributörer och återförsäljare, administratörer av belöningsplattformar, tillverkare av utrustning och programvara, licensgivare, innehållsleverantörer och någon annan person eller enhet som tillhandahåller någon produkt, tjänst, utrustning, innehåll, funktioner eller faciliteter i samband med dessa produkter och tjänster.

Personuppgifter vi samlar in om dig
Vi samlar in personuppgifter om ditt körbeteende och mönster, teknisk information om de enheter du använder och information om ditt fordon och dess drift. Denna information samlas in direkt från dig eller via våra företagskunder, beroende på vilken produkt eller tjänst du deltar i. Under vissa omständigheter samlar vi även in andra kontaktuppgifter och demografiska uppgifter direkt från dig eller via våra företagskunder under registreringsprocessen för produkten eller tjänsten.

Med ”personuppgifter” eller ”personlig information” avses all information som rör en person som direkt eller indirekt tillåter oss att identifiera en sådan person.
Information som du delar med Arity: Arity kan samla in information som du tillhandahåller direkt till Arity, som t.ex.:

• Ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, födelsedatum

• Information som du har delat med Arity i kundenkäter eller intervjuer

• Övrig information som lämnas när du registrerar dig för en tjänst eller produkt direkt med Arity eller via en företagsklient.

Information som automatiskt samlas in från dina enheter: När du interagerar med Arity direkt eller genom en Arity-affärsklient, kan Arity samla in information från din enhet, till exempel:

• Geoplats och geospatiala data: såsom latitud, longitud och höjd på ditt fordon, din färdriktning och den tid då informationen registrerades. Om du använder ett mobilprogram som tillhandahålls av oss och inaktiverar GPS-funktionaliteten på din mobila enhet, kan platsinformation inte samlas in och din tjänst kan påverkas.

• Annan information om mobil enhet: till exempel IP-adress, unik enhetsidentifierare, webbläsartyp, mobilleverantör, tidszon, postnummer, riktnummer och andra operativsystemdata tillgängliga för mobilapplikationen.

• Information om mobilapplikationsanalys och annan information om hur du använder programmet: som hur ofta du använder applikationen, referensadressen och stängningssidan, klickströmsdata, händelser som uppstår inom programmet, aggregerad användning, prestandadata och applikationsmarknaden från vilken du hämtade programmet.

• Information om resa: såsom start- och sluttid för resa, mil, fartökning, fartminskning, bromsbeteende, svängning, hastighet och färdväg.

• Fordonsrelaterad information: såsom ditt fordonets identifikationsnummer, diagnosinformation, kilometermätare, återstående oljeliv, däcktryck, information om kollisioner som berör ditt fordon och platsinformation, till exempel GPS, Wi-Fi-accesspunkter eller celltorn.

Information som tillhandahålls av tredje part, beroende på vilka affärsklienttjänster du använder: Vid tillhandahållande av tjänster till dig och våra företagskunder kan information lämnas till Arity av våra företagskunder, till exempel:

• Information du lämnar under registrering av en produkt eller tjänst, till exempel ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, födelsedatum och annan registreringsinformation.

• Om den produkt eller tjänst du deltar i är relaterad till en amerikansk försäkring eller produkt för delad rörlighet kan vi också få följande information:
o Försäkringstagarens demografiska information och policyinformation
o Data om försäkringsanspråk
o Motorfordonsregister (information om körkort, överträdelser, brott och licensstatus) och annan information om konsumentrapportering, inklusive kreditpoäng.

Användning av cookies och annan liknande spårningsteknik
Vi och våra tredjeparts leverantörer av marknadsföringstjänster (som Google Analytics och Adobe Analytics) använder cookies, analyser, ny marknadsföring och annan teknik för att hjälpa oss att ge användarna en bättre tjänst och en mer anpassad webbupplevelse. Dessutom använder våra affärspartners spårningstjänster, analyser och annan teknik för att övervaka besök på arity.com. Webbplatsen kan också använda webb-beacons (även kallad ”transparenta GIF-filer” eller ”pixeltaggar”) i kombination med cookies. Vi kan spåra ditt beteende över tid och på tredje parts webbplatser, och tillåta andra tredje parter att göra det på vår webbplats. Vår webbplats (och applikationer) svarar inte på webbläsarens Do-Not-Track-signaler. Se vår cookie-förklaring för mer information om hur vi använder cookies.

Hur vi använder informationen vi samlar in
I syfte att tillhandahålla tjänster till dig och våra affärsklienter: Aritys företagskunder tillhandahåller en mängd olika produkter och tjänster till sina kunder och använder Aritys teknik för att hjälpa till att behandla kördata som är relevanta för dessa produkter och tjänster. Det kan innebära att sätta din plats på en karta i en mobilapplikation eller registrera körinformation. Arity använder informationen från dig och våra företagskunder i samband med den information vi samlar in från din enhet för att hjälpa dig att tillhandahålla en mängd olika produkter och tjänster till dig.

Vi kan också använda personuppgifter för att skicka dig servicerelaterad kommunikation, men vi skickar inte dig e-postmeddelanden om kampanjer utan ditt samtycke. Om du inte längre vill få reklam via e-post från oss ska du se avsnittet ”Kontakta oss” för hur du kan kontakta oss.

I syfte att förbättra våra tjänster: Arity kan använda din information för produktutveckling, modellutveckling och statistisk analys för att förbättra våra produkter och tjänster och förfina vår riskmodell och analys. Vi kan också använda den information som du lämnat för att undersöka, svara på och lösa problem eller klagomål. Detta kan innefatta korrigering av buggar i en produkt eller tjänst. Vid användning av personuppgifter för modellutveckling och analys vidtar vi alla rimliga ansträngningar för att använda anonymiserad eller avidentifierad information om möjligt och har genomfört bästa praxis för att begränsa användningen av personuppgifter för analytiska ändamål. När det är möjligt avassocierar vi till exempel din kontaktinformation från din information om körmönster.

För förebyggande av bedrägeri och missbruk: Vi kan använda din information för att förhindra och avskräcka från bedrägeri eller missbruk av våra och våra företagsklients produkter och tjänster och enligt lagliga skyldigheter.

Ytterligare användningsområden för endast amerikanska användare
För användare av Aritys produkter och tjänster endast i USA kan vi behandla personuppgifter för följande ytterligare ändamål:

• Om du har köpt en försäkringsprodukt som erbjuds av en Arity-företagsklient som ger belöningar eller rabatter, kan din information också användas av den företagskunden för att beräkna eventuella rabatter eller belöningar som tillhandahålls tillsammans med produkten eller tjänsten. Våra försäkringsbolagskunder kan också använda din information för att uppdatera sina prissättnings- och försäkringsmodeller i enlighet med deras integritetspolicyer.

• Vi kan använda din information för att marknadsföra produkter till dig på ett sådant sätt att du inte lämnar dina personuppgifter till icke-associerade tredje parter utan ditt föregående samtycke.

• Vi utför olika profileringsaktiviteter med personuppgifter. Profilering använder personuppgifter för att göra förutsägelser om personer, eller att kategorisera dem i särskilda grupper. Till exempel kan vi använda data för körningsbeteende för att producera ett körresultat som kan förutsäga förarens riskgrad.

Vi använder inte personuppgifter eller profiler för att fatta automatiska beslut som har betydande effekter för individer. Vi kan dock dela profilinformation med företagskunder som kan använda den för beslutsfattande. Se företagsklientens integritetspolicy för de produkter och tjänster du har valt att använda.

Hur vi delar informationen vi samlar in
I syfte att tillhandahålla tjänster till dig eller våra affärsklienter: Exempel innefattar:

• att tillhandahålla funktionalitet i en mobilapplikation, som till exempel förser dig med navigeringstjänster eller information om hur du förbättrar säkerheten vid körning

• att diagnostisera bilens problemkoder

• att förse dig med bogserings- och reparationsalternativ

• att kontakta räddningspersonal

• Koordinera med administratörer för belöningsplattformar

• Med ditt samtycke förse dig med erbjudanden för produkter och tjänster som kan intressera dig baserat på din plats.

Med våra dotterbolag: Vi kan dela dina personuppgifter och den information vi samlar in med alla våra dotterbolag.

Enligt lagliga skyldigheter: Vi kan lämna ut information till tredje part på grund av juridisk process, och all insamlad information kan anses vara upptäckbar av tredje part och används vid olycksutredningar och tvister. Vi kan vara juridiskt skyldiga att lämna informationen till tredje part och deras juridiska rådgivare. Vi kan också dela personuppgifter under akuta omständigheter, för att skydda våra rättigheter, egendom eller juridiska intressen, inklusive att genomföra våra och våra affärsklienters slutanvändaravtal, eller som en del av en fusion, förvärv, avyttring eller annan omorganisering av företag.

Annat än de företagskunder som tillhandahåller de tjänster du har begärt som beskrivits ovan och som annars beskrivs i det här avsnittet delar vi inte dina personuppgifter med icke-associerade tredje parter utan att aggregera, anonymisera och/eller avidentifiera dem först, såvida vi inte får ditt föregående medgivande.

Om vi kombinerar personuppgifter med annan information vi samlar in, kommer den kombinerade informationen att behandlas som personuppgifter så länge den fortfarande är kombinerad.

Observera att de tredje parter som vi delar information med kan använda den information de mottar i enlighet med sin egen integritetspolicy. Arity är inte ansvarig för och kontrollerar inte tredje parts policyer eller praxis. Var därför bekant med dessa företags integritetspolicyer för mer information om hur de kan använda och dela din information.

Så här delar vi anonymiserade data: För alla personuppgifter som rimligen kan aggregeras och/eller anonymiseras, kommer Arity att vidta åtgärder för att göra det innan dessa delas med icke-associerade tredje parter. Det betyder att Arity kommer att vidta åtgärder för att ändra dessa personuppgifter så att de rimligen inte kan användas för att identifiera dig eller relatera informationen till dig. Vi kommer också avtalsmässigt att kräva att mottagarna inte försöker att identifiera uppgifterna igen.

Arity avidentifierar informationen innan den delas avseende personuppgifter som inte kan aggregeras och/eller anonymiseras fullständigt. Det innebär att informationen inte längre kommer att hänvsa till eller kopplas direkt till dig med ditt namn, kontonummer, adress eller unikt fordon eller enhetsidentifierare. Dessutom måste Arity, före delning av sådan avidentifierad information med icke-associerade tredje parter, kräva att de inte vidtar några åtgärder för att identifiera dig eller koppla dina avidentifierade personuppgifter till dig och strikt begränsa de syften som de kan använda avidentifierad information.

Vi kan dela aggregerad och/eller anonymiserad eller avidentifierad information med icke-associerade tredje parter så att de kan tillhandahålla en produkt eller tjänst, utveckla nya produkter och tjänster, utföra dataanalys, lagra eller behandla information för oss eller på annat sätt hjälpa oss att driva vårt företag.

Hur vi säkrar informationen vi samlar in
Vi skyddar din information: Vi använder en mängd olika fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som hjälper till att skydda din information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, förstörelse eller stöld, inklusive användning av kryptering och andra tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att inga säkerhetsåtgärder är fullständigt effektiva. Vi kräver även att tredje part skyddar din information i enlighet med vår strikta informationssäkerhetspolicy som överensstämmer med allmänt accepterade informationssäkerhetsstandarder.

När det krävs enligt Dataskyddsförordningen (”GDPR”), ser vi till att vi har avtal om dataskydd med alla tjänsteleverantörer som vi arbetar med i enlighet med GDPR.
Vi granskar våra interna säkerhetspolicyer och riktlinjer regelbundet för att granska ny teknik, metoder, risker för att behandla data och typen av data som skyddas. Vi begränsar åtkomsten till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett motiverat behov av tillgång till sådan information.

Alla personuppgifter du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar som tillhandahålls av oss eller våra tredje parts leverantörer. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats, och därför sker sådan överföring på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förebygga obehörig åtkomst.

Hur vi lagrar informationen vi samlar in
Vi lagrar personuppgifter så länge som nödvändigt för oss, våra dotterbolag och våra företagskunder för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig och andra, för att följa lagliga skyldigheter eller för att administrera någon produkt eller tjänst. På grund av processen av att utveckla och raffinera statistiska modeller lagrar vi information som automatiskt samlas in från dina enheter tills den inte längre behövs att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig och att utveckla och förfina våra modeller. Vi granskar våra policyer för lagring av data regelbundet för att se till att de överensstämmer med lokala lagkrav. Dina personuppgifter lagras på servrar och lagras av oss eller på uppdrag av oss.

Information som samlas in om barn
Vi samlar inte medvetet personuppgifter om barn, enligt lokala lagar, förutom med föräldrars samtycke. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan föräldrarnas samtycke enligt lokala lagar, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar att ta bort sådan information från våra register.

Specifik information om användare i Kalifornien
Boende i Kalifornien: Kaliforniens lag tillåter sina invånare att begära och få information om företagets upplysningar om vissa kategorier av personuppgifter till andra företag för deras användning i direktmarknadsföring. Om du är en invånare i Kalifornien och användare av vår webbplats, produkter eller tjänster, kan du begära en kopia av denna information från Arity. Se avsnittet ”Kontakta oss” för sätt att kontakta oss på. Ange ditt namn och din e-postadress i e-postförfrågningar, och ditt namn och din postadress i postförfrågningar.

Hur vi överför information vi samlar in internationellt
Personuppgifter som samlats in av Arity kan lagras eller behandlas i USA eller i något annat land där Arity eller dess dotterbolag eller tredjepartsleverantörer är verksamma. Europeiska unionens (EU) registrerade som lämnar personuppgifter till Arity godkänner att deras personuppgifter ska behandlas och överföras till USA och runt om i världen baserat på den registrerades samtycke eller för Aritys legitima intressen att tillhandahålla och stödja tjänsterna. Arity kan sluta avtal med tredje part för överföring av personuppgifter utanför EU med europeiska godkända standardavtalsklausuler och/eller använda ytterligare lämpliga skyddsåtgärder.

EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield
• Arity uppfyller EU-U.S. Privacy Shield-ramverket och Swiss-U.S. Privacy Shield-ramverket som anges av U.S. Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen och Schweiz till USA. Arity har intygat till Department of Commerce att man följer Privacy Shield-principerna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna vara styrande. Du finner mer information om Privacy Shield-programmet och våra certifieringar på https://www.privacyshield.gov/
• Arity följer Privacy Shield-principerna om tillkännagivande, val, ansvarsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet och begränsning, åtkomst och åtgärder, verkställighet och ansvar.
• Princip 7, principen om ansvar för vidareöverföring, innebär att Arity förblir potentiellt ansvarig om en tredje part som behandlar dina personuppgifter behandlar dessa personuppgifter på ett sätt som strider mot Privacy Shield-principerna (såvida inte Arity kan bevisa att man inte är ansvarig för händelsen som orsakar skadorna).
• Inom USA, för att upprätthålla efterlevnaden av Privacy Shield, är Arity 875, LLC föremål för undersöknings- och tillsynsmyndigheten Federal Trade Commission (FTC).

Standardavtalsklausuler: För överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till en icke-amerikansk jurisdiktion, genomför vi standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen avseende överföringar av dina personuppgifter till Arity i USA. Enligt Dataskyddsförordningen (”GDPR”) agerar Arity som personuppgiftsansvarig för sådana överföringar. Arity garanterar också att man använder motsvarande standardavtalsklausuler med leverantörer som man samarbetar med i samband med behandlingen av några av dina personuppgifter utanför EU och USA eller Schweiz och USA

Ansvarsskyldighet för vidareöverföring: Om Arity överför personuppgifter från EU och/eller schweiziska individer till en tredje part, gör vi det i överensstämmelse med det meddelande som lämnats till dig och eventuellt samtycke (om tillämpligt), och kräver att tredje part enligt avtalet behandlar personuppgifter för begränsade och angivna ändamål förenliga med laglig grund för behandling. De ska även meddela oss om eventuella problem i sin förmåga att följa dessa löften. Vi kommer också att avtalsmässigt kräva att tredje part slutar att behandla personuppgifter eller vidtar andra rimliga och lämpliga åtgärder om denne inte kan uppfylla sina skyldigheter att skydda uppgifterna. Arity är fortsatt ansvarig enligt Privacy Shield-principerna, där tredje parts tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter som omfattas av sin Privacy Shield-certifiering på ett sätt som inte överensstämmer med principerna, utom när Arity annars inte är ansvarig för händelsen som orsakar skadan.

Specifik information om användare i Schweiz, Europeiska unionen och EES
Vår juridiska grund för behandling: För personuppgifter som vi behandlar i samband med produkter eller tjänster som vi erbjuder till dig eller våra företagskunder, behandlar vi i allmänhet dessa personuppgifter (i) på grundval av samtycke, (ii) för att vidta åtgärder på din begäran eller (iii) för våra legitima intressen att tillhandahålla våra tjänster till dig eller på annat sätt för att stödja företagets behov.

Din åtkomst och dina val: Du kan ha följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

• Rätten till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig

• Rätten att radera personuppgifter under särskilda omständigheter

• Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när du bestrider dess riktighet, om du anser att behandlingen är olaglig, om du på annat sätt motsätter dig dess behandling eller när vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem i samband med ett rättsligt anspråk

• Rätten till åtkomst till dina personuppgifter och rätten att få kopior av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och överföra dessa kopior till en annan personuppgiftsansvarig, under vissa omständigheter

• Rätten att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet om du anser att någon av dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med GDPR

Data som används i profilering: Vi använder dina personuppgifter för att underlätta utvecklingen av vår interna körriskmodell. Vi profilerar endast dina personuppgifter för att utveckla ett körriskbetyg som en del av att utveckla och validera prediktiva modeller för körrisk för egna analysändamål. Vi samlar i syfte att utveckla våra profiler och riskpoäng in information om dina körbeteenden, som hastighet, hastighetsändring och andra aspekter av hur, hur mycket, var och när du kör för att förutsäga körrisk. Dessa beteenden kan också kombineras med annan demografisk eller geografisk information om körrisk för vissa platser, vilket innefattar relativa risker.

Vi vidtar också åtgärder för att begränsa alla personuppgifter som inte är nödvändiga för den aggregerade riskmodellanalysen, och så när dina uppgifter om körbeteende och riskpoäng inkorporerar din GPS-positionsdata kommer dessa inte att vara direkt kopplade till ditt namn, dina kontaktuppgifter eller fordonets information, såvida vi inte har fått ditt uttryckliga föregående samtycke att göra det.

Dessutom gör vi inte något av följande utan att erhålla ditt uttryckliga föregående samtycke att göra det:

• Använda personuppgifter eller profiler för att fatta automatiska beslut som har juridisk eller liknande betydande effekter för individer

• Använda insikter, modellutdata eller datapoäng som skapas till följd av profilering och riskbedömning för något annat syfte än intern analys eller riskmodellering.

• Använda din profil eller riskpoäng för att annonsera till dig eller dela profiler eller riskpoäng med tredje part, såvida vi inte är skyldiga att lämna ut denna information i enlighet med en rättslig process.

Din profil eller riskpoäng påverkar inte på något sätt tillgängligheten eller användningen av våra produkter eller tjänster. Som en påminnelse kan du se ditt körriskpoäng genom att kontakta Arity med hjälp av en av metoderna i avsnittet ”Kontakta oss”.

Din rätt att återkalla samtycke: Om du återkallar ditt samtycke upphör vi att behandla relevanta personuppgifter utom i den utsträckning vi har andra grunder för behandling enligt gällande lagar. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Arity kommer emellertid inte att kunna tillhandahålla eller fortsätta att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig.

Det kan finnas fall där begränsningar av datamängden som kan lämnas till registrerade enligt gällande lag (till exempel om det nödvändigtvis skulle innebära att uppgifter om en annan person lämnas). Arity får under vissa omständigheter undanhålla vissa typer av personuppgifter, med förbehåll för tillämpliga lokala lagkrav. Vid eventuell tvist ber vi dig att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontakta oss”. Dessutom har registrerade rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Namn och kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionen finns på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Rättsmedel, genomförande och ansvar
Aritys deltagande i EU-U.S. Privacy Shield-ramverket och Swiss-U.S. Privacy Shield-ramverket är föremål för utredning och verkställighet av Federal Trade Commission. Arity förbinder sig till att adressera förfrågningar, begäranden om att utöva dina rättigheter enligt gällande lag eller lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Arity har i enlighet med Privacy Shield-principerna, efter att du har kontaktat oss på e-postadressen nedan, om vi inte kan lösa dina problem, förbundit sig att hänvisa till olösta integritetsklagomål under EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer till en oberoende tvistlösningsmekanism. Om du har ett bekymmer gällande integritet eller dataanvändning som vi inte har adresserat tillfredsställande, ber vi dig att kontakta vår amerikanska tredje part tvistlösningsorgan (utan extra kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Vidare kan registrerade under vissa omständigheter också kunna involvera bindande skiljedom inför Privacy Shield-panelen som skapas av U.S. Department of Commerce och Europeiska kommissionen. Arity kan vara skyldig att lämna personuppgifter som svar på lagliga önskemål från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

För frågor om Aritys insamling av personuppgifter, eller om du vill utöva rätten att komma åt, korrigera, uppdatera eller radera sådana data eller invända, för legitima ändamål, mot behandling av personuppgifter, enligt gällande lag, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av informationen nedan:

Kontakta oss
När du skickar förfrågningar till oss kan vi behöva ytterligare information, såsom företagsklienten du har använt för vilken vi samlade in data, för att bättre kunna hjälpa dig.

E-post privacy@arity.com

Post:
Arity
Attn: Data Protection Officer
222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 875
Chicago, IL 60654
United States of America

Arity
Attn: Data Protection Representative
10 Mays Meadow
Belfast, Country Antrim, BT1 3PH
Northern Ireland

Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden om kampanjer från Arity, ber vi dig att skriva till oss på info@arity.com.

Ändringar till denna integritetsförklaring
Vi kan från tid till annan ändra vår integritetsförklaring. Titta på det reviderade datumet överst på den här sidan för att se när denna integritetsförklaring senast reviderades.