Skip to the main content

Arity Privacyverklaring

Select a language

Ingangsdatum 29 november 2018

Bij Arity nemen we gegevensprivacy zeer serieus. We geloven in transparantie en zijn open in onze privacypraktijken, inclusief in hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze Privacyverklaring wordt verstrekt namens alle Arity-bedrijven. Arity (soms “wij/we” of “ons/onze”) verzamelt persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens op Arity.com en via het gebruik van onze producten en diensten, rechtstreeks of in samenwerking met onze zakelijke klanten. We ontwerpen onze producten en diensten met privacy- en gegevensbescherming als voornaamste principes, en we hebben deze Privacyverklaring ontworpen om onze praktijken op het gebied van gegevensverzameling en uw gegevensbeschermingsrechten te beschrijven en uit te leggen. Hoewel deze Privacyverklaring is ontworpen om tegemoet te komen aan gegevensprivacyvereisten van over de hele wereld, kunnen sommige delen ervan op slechts bepaalde landen van toepassing zijn. Wij roepen alle bezoekers van onze site om deze Privacyverklaring in zijn geheel te lezen.

• Over Arity
• Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
• Gebruik van cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën
• Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen
• Extra gebruik van gegevens alleen voor gebruikers in de VS
• Hoe wij informatie delen die we verzamelen
• Hoe wij informatie beveiligen die we verzamelen
• Hoe wij informatie bewaren die we verzamelen
• Informatie verzameld over kinderen
• Specifieke informatie met betrekking tot gebruikers in Californië
• Hoe we informatie verzenden die we internationaal verzamelen
• Specifieke informatie met betrekking tot gebruikers in de Zwitserland, de Europese Unie en de EER
• Neem contact met ons op
• Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Over Arity
Arity is een mondiaal technologiebedrijf dat gericht is op het slimmer, veiliger en nuttiger maken van vervoer voor iedereen. Het transformeert grote hoeveelheden gegevens in bruikbare inzichten om beter te helpen risico’s te voorspellen en slimmere beslissingen te nemen in real time. Arity levert diensten rechtstreeks aan de consument en door middel van zijn zakelijke klanten (zoals aanbieders van mobiele toepassingen en verzekeringsmaatschappijen) om rijgedrag vast te leggen en te begrijpen.

Wij werken met veel verschillende bedrijven om u te voorzien van een scala aan producten en diensten. We verwijzen naar deze bedrijven als zakelijke klanten. Zakelijke klanten kunnen uw aanbieders van mobiele toepassingen zijn, verzekeraars, telecommunicatie-aanbieders, aanbieders van draadloze diensten, hulpverleners, sleepbedrijven, autofabrikanten, distributeurs en dealers omvatten, rewardplatformbeheerders, apparatuur en softwarefabrikanten, licentiegevers, contentproviders en andere personen of entiteiten die een product, dienst, apparatuur, inhoud, functies of faciliteiten bieden in verband met deze producten en diensten.

Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
We verzamelen persoonlijke gegevens over uw rijgedrag en patronen, technische informatie over de apparaten die u gebruikt en informatie over uw voertuig en de werking ervan. Deze informatie wordt verzameld, rechtstreeks van u of via onze zakelijke klanten, afhankelijk van het product of de dienst waaraan u deelneemt. In bepaalde omstandigheden verzamelen we ook andere contactgegevens en demografische gegevens rechtstreeks van u of via onze zakelijke klanten tijdens het registratieproces voor het product of de dienst.

“Persoonlijke gegevens” of “persoonlijke informatie”: iedere informatie betreffende een persoon die ons direct of indirect in staat stelt om deze persoon te identificeren.
Informatie die u deelt met Arity: Arity kan informatie verzamelen die u rechtstreeks aan Arity levert, zoals:

• Uw naam, adres, telefoonnummer of geboortedatum

• Informatie die u met Arity hebt gedeeld tijdens klantenenquêtes of interviews

• Overige informatie die is verstrekt wanneer u zich registreert voor een dienst of product rechtstreeks met Arity of via een zakelijke klant.

Informatie die automatisch is verzameld van uw apparaten: Wanneer u rechtstreeks of via een zakelijke klant van Arity in contact treedt met Arity, kunnen we informatie van uw apparaat verzamelen, zoals:

• Geolocatie en georuimtelijke gegevens: zoals de breedte, lengte en hoogte van uw voertuig; uw reisrichting; en het tijdstip waarop die informatie is opgeslagen. Als u gebruik maakt van een mobiele telefoontoepassing die door ons is verstrekt en de GPS-functionaliteit uitschakelt op uw mobiele apparaat, dan kan locatie-informatie niet worden verzameld en kan uw service worden beïnvloed.

• Andere mobiele apparaatinformatie: zoals IP-adres, uniek apparaat-id, browsertype, aanbieder van mobiele diensten, tijdzone, postcode, netnummer en andere besturingssysteemgegevens die beschikbaar zijn voor de mobiele toepassing.

• Analyse-informatie van mobiele toepassingen en andere informatie over hoe u de toepassing gebruikt: zoals hoe vaak u de toepassing gebruikt, verwijzende URL en exitpagina, clickstreamgegevens, de gebeurtenissen die zich binnen de toepassing voordoen, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en de toepassingsmarkt van waar u de toepassing hebt gedownload.

• Reisinformatie: zoals begin- en eindtijd van de reis, kilometers, versnelling, vertraging, remgedrag, bochten, snelheid en reisroute.

• Voertuiggerelateerde informatie: zoals uw kentekennummer, diagnostische gegevens, kilometerteller, resterende olie, bandenspanning, informatie over botsingen met uw voertuig en locatie-informatie, zoals GPS, wifi-toegangspunten of zendmasten.

Informatie aangeleverd door derden, als van toepassing op basis van de zakelijke klantendiensten die u gebruikt: In het verlenen van diensten aan u en onze zakelijke klanten kan informatie worden verstrekt aan Arity door onze zakelijke klanten, zoals:

• Informatie die u verstrekt tijdens de registratie van een product of dienst, zoals uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer, geboortedatum en andere registratiegegevens.

• Als het product of de dienst waaraan u deelneemt, gerelateerd is aan een Verenigde Staten-verzekering of gedeeld mobiliteitsproduct, kunnen we ook de volgende informatie ontvangen:
o Verzekeringpolishouder demografische informatie en polisinformatie
o Gegevens verzekeringsclaims
o Motorvoertuiggegevens (rijbewijsinformatie, overtredingen, veroordelingen en licentiestatus) en andere consumentrapportagegegevens, met inbegrip van credit score.

Gebruik van cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën
Wij en onze externe marketingdienstverleners (zoals Google Analytics en Adobe Analytics) gebruiken cookies, analytics, remarketing en andere technologie om ons te helpen onze gebruikers een betere dienstverlening en een meer aangepaste webervaring te bieden. Bovendien gebruiken wij en onze dienstverleners trackingdiensten, analytics en andere technologieën om bezoeken aan arity.com te monitoren. De website kan ook gebruik maken van web beacons (ook genoemd “clear GIF’s” of “pixeltags”) in combinatie met cookies. Wij kunnen uw gedrag ook volgen in de tijd en over sites van derden, maar ook toestaan dat andere derden dit doen op onze site. Onze site en toepassingen reageren niet op signalen om Niet te traceren. Lees voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken onze Cookieverklaring.

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen
Voor het leveren van diensten aan u en onze zakelijke klanten: zakelijke klanten van Arity bieden een verscheidenheid aan producten en diensten aan hun klanten en gebruiken de technologieën van Arity om te helpen bij het verwerken van verkeersgegevens die relevant zijn voor die producten en diensten. Dit kan het plaatsen van uw locatie op een kaart in een mobiele toepassing omvatten of het vastleggen van reisgegevens. Arity maakt gebruik van de informatie verstrekt door u en onze zakelijke klanten in combinatie met de informatie die we verzamelen vanaf uw apparaat om te helpen bij het verstrekken van een verscheidenheid van producten en diensten aan u.

Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken om u dienstgerelateerde berichten te sturen, maar wij sturen u geen promotionele e-mails zonder uw toestemming. Als u niet langer promotionele e-mails van ons wilt ontvangen, raadpleeg dan het gedeelte “Contact opnemen” voor manieren om contact met ons op te nemen.

Ter verbetering van onze diensten: Arity kan uw gegevens gebruiken voor productontwikkeling, modelontwikkeling en statistische analyse ter verbetering van onze producten en diensten en om onze risicomodellering en analyses te verfijnen. We kunnen ook de door u verstrekte informatie gebruiken om problemen of klachten te onderzoeken, erop te reageren en om deze op te lossen. Dit kan het aanpakken van fouten binnen een product of dienst omvatten. Voor gebruik persoonlijke gegevens voor modelontwikkeling en analyses doen wij elke redelijke inspanning waar mogelijk om geanonimiseerde of niet-identificeerbaar gemaakte informatie te gebruiken en hebben we de beste praktijken geïmplementeerd om het gebruik van persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden te beperken. Zo koppelen waar mogelijk uw contactgegevens los van uw rijpatroongegevens.

Ter preventie van fraude en misbruik: Wij kunnen uw informatie gebruiken om fraude of misbruik van onze producten en diensten en die van onze zakelijke klanten te voorkomen en te ontmoedigen en als dit wordt vereist door de wet.

Extra gebruik van gegevens alleen voor gebruikers in de VS
Alleen voor die gebruikers van producten en diensten van Arity in de Verenigde Staten kunnen we persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende aanvullende doeleinden:

• Als u een verzekeringsproduct hebt aangeschaft dat wordt aangeboden door een zakelijke klant van Arity die beloningen of kortingen biedt, dan kan uw informatie ook worden gebruikt door die zakelijke klant om eventuele kortingen of beloningen te berekenen uit hoofde van het verstrekte product of dienst. Onze zakelijke klanten van verzekeringsmaatschappijen kunnen uw gegevens ook gebruiken om hun prijzen en verzekeringstechnische modellen bij te werken in overeenstemming met hun privacybeleid.

• Wij kunnen uw gegevens gebruiken om producten op zodanige wijze aan u te presenteren dat uw persoonlijke gegevens niet aan niet-gelieerde derden worden onthuld zonder uw voorafgaande toestemming.

• Wij voeren verschillende profileringsactiviteiten uit waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij voeren verschillende profileringsactiviteiten uit waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt. We kunnen bijvoorbeeld de verkeersgedraggegevens gebruiken voor de productie van een rijscore die het risiconiveau van de bestuurder kan voorspellen.

We gebruiken geen persoonlijke gegevens of profilering om geautomatiseerde beslissingen te nemen die belangrijke gevolgen voor personen hebben. Wij kunnen echter profileringinformatie delen met zakelijke klanten die deze voor besluitvorming kunnen gebruiken. Raadpleeg het privacybeleid van de zakelijk klant voor de producten en diensten die u hebt gekozen om te gebruiken.

Hoe we informatie delen die we verzamelen
Voor het leveren van diensten aan u of onze zakelijke klanten: Voorbeelden omvatten:

• Het bieden van functionaliteit in een mobiele toepassing, zoals u voorzien van navigatiediensten of informatie over het verbeteren van de veiligheid van uw rijden

• Diagnose van foutcodes van uw voertuig

• U sleep- en reparatieopties bieden

• Contact opnemen met hulpdiensten

• Coördinatie met beheerders van loyaliteitsprogramma’s

• U aanbiedingen doen voor producten en diensten die u kunnen interesseren op basis van uw locatie met uw toestemming.

Met onze zakelijk gelieerde bedrijven : Wij kunnen uw persoonlijke gegevens en de andere informatie die wij met al onze zakelijk gelieerde bedrijven verzamelen delen.

Zoals vereist door de wet: We kunnen informatie aan derden bekend maken als gevolg van juridische procedures, en alle verzamelde informatie kan door derden vindbaar worden geacht en worden gebruikt voor onderzoek van ongevallen en geschillen. We kunnen wettelijk worden verplicht om de informatie aan derden en hun raadslieden te verstrekken. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens delen onder urgente omstandigheden, ter bescherming van onze rechten, eigendommen of juridische belangen, met inbegrip van het afdwingen van onze eindgebruikersovereenkomsten en die van onze zakelijke klanten, of als onderdeel van een fusie, overname, afstoting of andere zakelijke reorganisatie.

Anders dan de zakelijke klanten die de diensten verlenen die u hebt aangevraagd zoals hierboven beschreven en zoals anderszins beschreven in dit gedeelte, delen wij geen persoonlijke gegevens van u met niet-gelieerde derden zonder deze gegevens eerst samen te voegen, te anonimiseren en/of te de-identificeren, tenzij wij voorafgaand uw toestemming verkrijgen.

Als we persoonlijke gegevens combineren met andere informatie die we verzamelen, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Merk op dat derden met wie we informatie delen de informatie kunnen gebruiken die ze ontvangen in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Arity is niet verantwoordelijk voor en heeft geen zeggenschap over het beleid of de praktijken van derden. Dus maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van deze entiteiten voor meer informatie over hoe zij uw informatie kunnen gebruiken en delen.

Hoe wij anonieme gegevens delen: Voor alle persoonlijke gegevens die redelijkerwijs kunnen worden samengevoegd en/of geanonimiseerd, zal Arity stappen ondernemen om dit te doen alvorens gegevens uit te wisselen met niet-gelieerde derden. Dit betekent dat Arity stappen zal ondernemen om die persoonlijke gegevens te veranderen zodat deze redelijkerwijs niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren of de informatie naar u te herleiden. Wij zullen ook contractueel de ontvangers vereisen niet te proberen de gegevens opnieuw te identificeren.

Voor alle persoonlijke gegevens die niet volledig kunnen worden samengevoegd en/of geanonimiseerd zal Arity de informatie niet-identificeerbaar maken alvorens deze te delen. Dit betekent dat de gegevens niet langer verwijzen naar of rechtstreeks gekoppeld zijn aan u door uw naam, accountnummer, adres of unieke voertuig of apparaat-id. Bovendien, alvorens dergelijke niet-identificeerbare gegevens met niet-gelieerde derden te delen, eist Arity contractueel dat ze geen stappen nemen om u te identificeren of om uw niet-identificeerbare persoonlijke gegevens aan u te koppelen en strikt de doeleinden beperken waarvoor zij de niet-identificeerbare informatie kunnen gebruiken.

We kunnen samengevoegde en/of geanonimiseerde of niet-identificeerbaar gemaakte gegevens met niet-gelieerde derden delen, zodat ze een product of dienst kunnen bieden, nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen, data-analyse kunnen uitvoeren, informatie voor ons opslaan of verwerken of op een andere manier ons helpen onze activiteiten uit te voeren.

Hoe wij informatie beveiligen die we verzamelen
Wij beveiligen uw informatie: We gebruiken een verscheidenheid van fysieke, technische en administratieve maatregelen die bijdragen tot de bescherming van uw gegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of diefstal, met inbegrip van het gebruik van encryptie en andere technologische waarborgen. Het is belangrijk om echter in het achterhoofd te houden, dat geen enkele veiligheidsmaatregel absoluut effectief is. Wij vereisen van derden ook dat zij uw gegevens beschermen in overeenstemming met ons strikt informatiebeveiligingsbeleid dat is afgestemd op algemeen aanvaarde veiligheidsnormen.

Indien vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zorgen we ervoor we gegevensbeschermingsovereenkomsten hebben met alle dienstverleners die we inhuren, overeenkomstig de AVG.
We beoordelen periodiek ons interne veiligheidsbeleid en -richtlijnen om nieuwe technologie, methoden, de risico’s van de verwerking van de gegevens te evalueren en de aard van de gegevens die worden beschermd. We beperken de toegang tot onze databases met persoonlijke gegevens tot bevoegde personen die een gerechtvaardigde noodzaak hebben voor toegang tot dergelijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers die door ons of onze externe dienstverleners worden verstrekt. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

Hoe wij informatie bewaren die we verzamelen
We slaan de persoonlijke gegevens op voor zolang dat nodig is voor ons, onze zakelijke partners en onze zakelijke klanten om producten en diensten te bieden aan u en anderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor het beheren van een product of dienst. Vanwege de aard van de ontwikkeling en het verfijnen van statistische modellen, slaan we informatie op die automatisch van uw apparaat wordt verzameld tot het niet meer nodig is om producten of diensten aan u te leveren en voor het ontwikkelen en verfijnen van onze modellen. We herzien regelmatig ons bewaarbeleid en voldoen aan lokale wettelijke vereisten. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers en door of namens ons aangehouden.

Informatie verzameld over kinderen
We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens over kinderen, zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving, behalve met toestemming van de ouders. Als we ons bewust geworden dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld zonder toestemming van de ouders zoals vereist door de lokale wetgeving, zullen we redelijke inspanningen leveren om deze gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Specifieke informatie met betrekking tot gebruikers in Californië
Inwoners van Californië: Het recht van Californië staat zijn bewoners toe informatie te vragen en te ontvangen over een openbaarmaking van een bedrijf van bepaalde categorieën persoonlijke gegevens aan andere bedrijven voor hun gebruik bij direct marketing. Bent u een inwoner van Californië en gebruiker van onze website, producten of diensten dan kunt u een kopie van deze informatie aanvragen bij Arity. Zie het gedeelte “Contact opnemen” voor manieren om contact met ons op te nemen. Neem uw naam en e-mailadres op in e-mailverzoeken, en uw naam en postadres in verzoeken per post.

Hoe we informatie verzenden die we internationaal verzamelen
Door Arity verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar Arity of zijn zakelijke partners of externe dienstverleners faciliteiten onderhouden. Betrokkenen uit de Europese Unie (EU) die persoonlijke gegevens aan Arity verstrekken erkennen dat hun persoonlijke gegevens worden verwerkt en overgebracht naar de Verenigde Staten en over de hele wereld op basis van toestemming van de betrokkene of voor het rechtmatige belang van Arity in het verstrekken en ondersteunen van de diensten. Arity kan overeenkomsten met derden sluiten voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU met behulp van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en/of extra passende waarborgen inzetten.

EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild

• Arity voldoet aan het EU-VS Privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Arity heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildbeginselen. In geval van een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de privacyschildbeginselen, hebben de privacyschildbeginselen voorrang. Bezoek https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze certificeringspagina te bekijken.

• Arity verklaart zich te houden aan de privacyschildbeginselen voor Kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor het doorsturen van informatie, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van gebruiksdoeleinden, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid.

• Beginsel 7, het beginsel van de verantwoordingsplicht voor verdere overdracht betekent dat Arity mogelijk aansprakelijk blijft als een derde die uw persoonlijke gegevens verwerkt dat op een wijze doet die niet consistent is met de grondbeginselen van het privacyschild (tenzij Arity kan aantonen niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade).

• In de Verenigde Staten, in het kader van de handhaving van de naleving van het privacyschild, is Arity 875, LLC onderworpen aan de onderzoeks- en controle-instantie van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Modelcontractbepalingen: Voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte ( “EER”) naar een niet-Amerikaans rechtsgebied sluiten we modelcontractbepalingen af die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Arity in de Verenigde Staten. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) treedt Arity op als gegevensbeheerder ten aanzien van dergelijke overdrachten. Arity zorgt er ook voor dat het gebruik maakt van overeenkomstige modelcontractbepalingen met elke leverancier die wordt aangetrokken in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens buiten de EU en de VS of Zwitserland en de VS.

Verantwoording voor doorgeven van gegevens aan derden: Waar Arity persoonlijke gegevens van EU- en/of Zwitserse personen overdraagt aan een derde, zullen wij dit doen in overeenstemming met de kennisgeving die aan u is verstrekt en met de toestemming die is verstrekt (indien van toepassing) en contractueel vastleggen dat de derde de persoonlijke gegevens voor beperkte en bepaalde doeleinden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke basis voor verwerking; en ons in kennis stelt van eventuele problemen in zijn vermogen om te voldoen aan deze beloften. We zullen ook contractueel vastleggen dat de derde de verwerking van persoonlijke gegevens stopt of andere redelijke en passende maatregelen neemt in het geval deze derde niet kan voldoen aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming. Arity blijft aansprakelijk op grond van de Privacyschildbeginselen waar een derde dienstverlener persoonlijke gegevens verwerkt onder de Privacyschild-certificatie op een manier die in strijd is met de beginselen, tenzij Arity anderszins niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Specifieke informatie met betrekking tot gebruikers in Zwitserland, de Europese Unie en de EER
Onze rechtsgrondslag voor verwerking: Voor de persoonlijke gegevens die we verwerken in verband met producten of diensten die wij aanbieden aan u of onze zakelijke klanten, zullen wij in het algemeen die persoonlijke gegevens verwerken (i) op basis van de toestemming, (ii) om stappen te ondernemen op uw verzoek, of (iii) voor onze rechtmatige belangen in het leveren van onze diensten aan u of voor het anderszins ondersteunen van zakelijke behoeften.

Uw toegang en keuzes: U kunt de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

• Rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u bewaren

• Uw persoonlijke gegevens laten wissen onder bepaalde omstandigheden

• De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken wanneer u de juistheid ervan betwist, als u meent dat de verwerking ervan onwettig is, als u op een andere manier bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, of wanneer we niet langer uw persoonlijke gegevens nodig hebben en u deze nodig hebt met betrekking tot een juridische vordering

• Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling en deze kopieën overbrengen naar een andere gegevensbeheerder, onder bepaalde omstandigheden

• Een klacht indienen bij uw nationale instantie voor gegevensbescherming als u meent dat uw persoonlijke gegevens niet wordt verwerkt volgens de AVG

Gegevens gebruikt in profilering: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om te helpen bij de ontwikkeling van ons intern verkeersrisicomodel. We kunnen uw persoonlijke gegevens profileren uitsluitend met het oog op de ontwikkeling van een verkeersrisicoscore als onderdeel van het ontwikkelen en valideren van voorspellende modellen voor verkeersrisico’s voor onze eigen analytische doeleinden. Om onze profielen en risicoscores te ontwikkelen verzamelen we informatie over uw rijgedrag, zoals snelheid, verandering in snelheid en andere aspecten van hoe, hoeveel, waar en wanneer u rijdt om verkeersrisico’s te voorspellen. Dit gedrag kan ook worden gecombineerd met andere demografische of geografische gegevens over het rijrisico voor bepaalde locaties, die relatieve risico’s omvatten.

We nemen ook maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beperken die niet nodig zijn voor de samengevoegde risicomodelleringsanalyses en dus hoewel uw rijgedraggegevens en risicoscore uw locatiegegevens van de GPS opnemen, worden deze niet rechtstreeks gekoppeld aan uw naam, contactinformatie of voertuiginformatie tenzij wij daarvoor van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben verkregen.

Daarnaast doen we het volgende niet zonder van tevoren uw expliciete toestemming daarvoor te hebben verkregen:

• Persoonlijke gegevens of profilering gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen die juridische of soortgelijke belangrijke gevolgen hebben voor personen

• Inzichten, modeluitvoer of gegevensscores gebruiken die worden gemaakt als gevolg van profilering en risicoscores voor enig ander doel dan interne analyses of risicomodellering.

• Uw profiel of risicoscore gebruiken om u iets aan te prijzen of om profielen of risicoscores met derden te delen, tenzij we verplicht zijn om deze informatie te onthullen op grond van een wettig juridisch proces.

Uw profiel of risicoscore zal geenszins van invloed zijn op de beschikbaarheid of uw gebruik van onze producten of diensten. Als een herinnering kunt u uw verkeersrisicoscore zien door naar Arity te gaan via een van de methoden in het gedeelte “Contact opnemen”.

Uw recht om toestemming in te trekken: Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het verwerken van de desbetreffende persoonlijke gegevens, behoudens voor zover wij andere gronden hebben voor verwerking onder de toepasselijke wetten. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken; echter Arity zal dan niet langer producten of diensten aan u kunnen blijven leveren.

Er kunnen zich gevallen voordoen waar beperkingen op de hoeveelheid gegevens die kunnen worden vrijgegeven aan de betrokkenen onder toepasselijk recht (bijvoorbeeld, als dat noodzakelijkerwijs openbaarmaking van gegevens over een ander persoon zou inhouden). Het is Arity toegestaan om sommige soorten persoonlijke gegevens te behouden in bepaalde omstandigheden, onder voorbehoud van de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Als er een geschil ontstaat, neem dan contact met ons met behulp van de informatie in het gedeelte “Contact opnemen”. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De naam- en contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie vindt u op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Beroep, handhaving en aansprakelijkheid
Deelname van Arity in het EU-VS Privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild is onderworpen aan onderzoek en handhaving door de Federal Trade Commission. Arity verplicht zich in te gaan op vragen, verzoeken voor het uitoefenen van uw rechten onder toepasselijk recht of om klachten op te lossen over het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons. Met inachtneming van de beginselen het Privacyschild, heeft Arity, nadat u via onderstaand e-mailadres contact met ons hebt opgenomen en als we uw bezorgdheid niet hebben kunnen wegnemen, zich verder verplicht om onopgeloste privacyklachten onder de beginselen van het EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild door te verwijzen naar een onafhankelijke geschillenregeling. Hebt u een onopgeloste bezorgdheid met betrekking tot een privacy- of gegevensgebruik, dat we niet bevredigend hebben kunnen behandelen, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde, externe aanbieder van geschillenoplossingen (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Verder kunnen betrokkenen, onder bepaalde omstandigheden, ook bindende arbitrage inschakelen voor het Privacyschild-panel dat moet worden ingesteld door het Amerikaanse ministerie van handel en de Europese Commissie. Arity kan worden gevraagd persoonlijke gegevens vrij te geven als antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief verzoeken om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Voor vragen over het verzamelen van persoonlijke gegevens door Arity of voor de uitoefening van het recht op toegang, correctie, bijwerken of verwijderen van dergelijke gegevens of voor het bezwaar maken, voor legitieme doeleinden, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving, gelieve contact met ons op te nemen via onderstaande informatie:

Neem contact met ons op
Bij het verzenden van vragen naar ons hebben we wellicht aanvullende informatie nodig zoals de zakelijke klant die u hebt ingeschakeld waarvoor we gegevens hebben verzameld om u beter van dienst te zijn.

E-mail: privacy@arity.com

Post:
Arity
Attn: Data Protection Officer
222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 875
Chicago, IL 60654
United States of America

Arity
Attn: Data Protection Representative
10 Mays Meadow
Belfast, Country Antrim, BT1 3PH
Northern Ireland

Als u wilt aangeven dat u niet langer promotionele e-mails van Arity wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail op info@arity.com.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg de herziene datum aan de bovenkant van deze pagina om te zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is her